Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.

verze pro tisk     

HR Consult s. r. o.
Fügnerovo nám. 1807/2, Praha 2, III. patro
tel. 02 / 24 26 13 02
e-mail: info@hrconsult.cz
   

Údaje označené * musíte vyplnit!   

 Název kurzu: *

 

 Termín konání: *
 Jméno účastníka: *
 Příjmení účastníka: *
 Tel. *, Fax:  
 Název firmy: *
 Sídlo firmy: *
 Pracovní zařazení účastníka:
 Číslo účtu / banka:
 IČ *, DIČ: *  
 
 Souhlasím se zpracováním údajů a zařazením do databáze společnosti 
 HR Consult s. r. o. na dobu neurčitou (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
 o ochraně osobních údajů) za účelem poskytnutí informací naší společnosti. 
 Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani nebudou použity 
 k jiným účelům.
 
 Potvrzujeme, že jsme zaplatili

Kč (0 % DPH)

 

 převodem na číslo účtu 192835510227/0100, vedený
 Komerční bankou, a. s., variabilní symbol: Vaše IČ,
 konstantní symbol 358

 

 složenkou typu "C" na adresu HR Consult s. r. o., 
 variabilní symbol: Vaše IČ

 

 zaplatíme hotově před zahájením kurzu
 
 Vyplněnou přihlášku odešlete nejpozději do 5 dnů před termínem konání
 Vámi vybraného kurzu.
 Kopii platebního dokladu předložte při prezenci.
 Daňový doklad obdržíte při zahájení kurzu.
 V případě neúčasti přihlášeného účastníka je možné vyslat náhradníka.

  
správce webu: hpirko@seznam.cz